dijous, 28 d’octubre de 2010

La voracitat recaptadora de l'Agència Tributària de VicUn consell desinteressat als soferts contribuents. Si teniu algun problema amb l'Administració, per por o per desídia, no deixeu mai de presentar un recurs.

Oficialment primer l'heu de fer a ells mateixos, el qual, com és lògic, us denegaran; però aleshores el feu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, que malgrat ser d'ells mateixos sembla que "filen més prim" i els primers no se surten amb la seva. Sembla que el seu lema és que "tothom és culpable, fins que no es demostri el contrari" i jo en tinc particularment dues proves força convincents. La primera contra l'Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS-, perquè fins i tot no vaig fer cas de les recomanacions que em va fer el que en aquell temps era advocat "estrella" de CCOO de Barcelona -un tal Juli, tal com em va ser presentat (ignoro si encara ho és, ni m'interessa), que un examic m'havia recomanat confirmant com es diu que, tenint segons quins amics, no cal tenir enemics-. Després de fer-me abonar 5.500 ptes. abans d'entrar al seu despatx i ell mirar per sobre la documentació que portava, em va assegurar que no calia que perdés el temps, que no hi tenia res a fer. Sort que no en vaig fer ni cas de la seva recomanació i allò m'ha representat, des d'aleshores, cobrar unes 40.000 ptes. més de pensió -actualment en euros- cada mes, gràcies a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que l'INSS m'havia denegat el primer recurs. El segon cas encara és més vergonyós i correspon a l'encapçalament d'aquest escrit. L'Agència Tributària . de Vic insistia que jo havia de fer "Declaració de la Renda" i jo que no. Em fan una liquidació dient que Hisenda m'han retingut durant l'any "X" euros en concepte de l'IRPF sobre la meva pensió. -Una vegada més faig constar que els pensionistes som els únics espanyols que paguem aquest impost dues vegades. Fa anys, quan vàrem abonar les nostres cotitzacions que ja s'havia descomptat i ara quan el govern ens les va tornant de mica en mica mitjançant les pensi¬ons que ens el tornen a descomptar. Però és una llei que es va treure de la màniga el ministre de la democràcia i del PSOE Francisco Fernández Ordóñez (qepr), cosa que ni el dictador Franco s'havia atrevit a legislar-. Segons les taules d'aquesta llei n'havia de pagar "X" més, i em reclamen la diferència que jo immediatament ingresso com és legal i lògic. Quin remei toca!
Amb el que no comptava jo és que pocs dies després, i per no haver fet la declaració al seu dia, m'apli¬quen un recàrrec del 50% i per ocultació de dades un altre 25% més, o sigui que en total em "fotien" una sanció de 2.136,73 euros -355.522 de les antigues pessetes-. Es veu que "el funcionari instructor" de la sanció, la senyora Sara Díaz Alvàrez, deu estar convençuda que els pensionistes lliguem els gossos amb llonganisses i no venia d'aquí. Aquesta sanció em va ser confirmada per escrit per l'administrador de l'Agéncia Tributària de Vic, el senyor Tomàs Jesús Hernández Berenguer. Faig recurs i, com és norma de la casa, és denegat. Insisteixo al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, que precisament també depèn, com ells, del Ministerio de Economia y Hacienda, o sigui que no els podem aplicar l'adagi tan català de "llops amb llops..." perquè la seva sentència que és d'antologia, els recomano hu¬milment a l'Agència Tributària que la facin imprimir i la pengin a totes les Agències Tributàries d'Espanya, perquè si jo fos d'ells hauria dimitit immediatament. Estan tan segurs que el què ells diuen va a missa i que nadie'les vaya toser que, tal com dic abans... "tothom és culpable fins que no es demostri el contrari" i ni tan sols es preocupen de demostrar o justificar el perquè de les seves sancions i així els va. Diu la sentència que tinc a la vista: «L'Agència Tributària de Vic assegura que en Pere Pi Cabanes ha de presentar Declaració de la Renda» però no donen a conèixer el perquè; d'aquesta aseveració. I com a apoteosi i el que faltava "pel duro"... «L'Agència Tributària de Vic informa que la sanció s'aplica perquè el senyor Pere Pi Cabanes en fer la seva Declaració de la Renda ha consignat dades falses i errònies». Diu el Tribunal: Si aquest senyor no ha presentat Declaració de la Renda com s'ho ha fet per poder fer-hi constar dades falses i errònies? Cum Laude i Primer Premi Especial als despropòsits.

EN CONCRET, LA SANCIÓ DE 2136,73 € SE'LS HI EN VA ANAR A CAN PISTRACS, JA QUE AQUEST TRIBUNAL LA VA ANULAR FALLANT A FAVOR MEU EL RECURS.

Aquest article va sortir publicat al setmanari OSONA COMARCA de Vic el 22-7-2005.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada