diumenge, 30 de març de 2014

1085-EN RELACIÓ AL PONT DE LA GLEVA I EL SEU SEMÀFOR

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'lnfraestructures de Mobilitat Terrestre
  
Sr. Pere Pi Cabanes Avinguda Gaudí, 37 08512 Sant Hipólit de Voltregá


 Benvolgut senyor,

En relació amb el seu atent escrit del passat 20 de febrer referent al pont sobre el riu Ter de la carretera de la Gleva a Manlleu, vull informar-l¡ que aquest pont correspon a la carretera BV-4608.
Al pont sobre el Ter de la carretera BV-4608 es va col-locar un semáfor que regula el pas alternatiu, mentre es fan les obres que fa la Diputado de Barcelona -que és l'organisme titular de la carretera- de reparado de la imposta lateral malmesa.

Així dones no li podem informar sobre l'actuació prevista, pero procedirem de remetre el seu escrit a l'esmentada Diputado, als efectes que s'escaiguin.

Director General d'Infraestructures
de Mobilitat Terrestre Barcelona,
20 de marg de 2014


1084-CARTA A CHOCOLATES VALOR

CARTA D'EN PERE PI:

10 de Marzo del 2014

CHOCOLATES VALOR S.A.
Pianista Gonzalo Soriano 13
03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Muy Srs. Mios:
                        Soy un asiduo consumidor y desde  hace muchos años,de su acreditado chocolate, tanto con almendras como con avellanas, però de mucho tiempo a esta parte y hasta la fecha nunca me habia atrevido a dàrselo a conocer, que “con almendras” siempre el producto ha sido perfecto, pero “con avellanas” muy a menudo tarde o temprano sale un grano de avellana que sabe mal y estropea la calidad del mismo.

Es por ello que me permito recomendarles, si pudieran revisar la calidad de las avellanas o su procedencia que utilizan, por si fueran de calidad insuficiente, como siempre han sido las almendras.


Con este motivo les saluda muy atte.
-----------------------------------------------------------------

RESPOSTA DE CHOCOLATES VALOR:
Villajoyosa 24/03/2014

 Estimado Pere,

Agradecemos sus comentarios que para nosotros siempre son una oportunidad de mejora y acepte nuestras disculpas por el incidente que ha tenido con nuestros productos con avellana.


De todas las fabricaciones que realizamos mantenemos muestras durante su vida útil para poder hacer comprobaciones con el paso del tiempo del producto. Debido a que no nos ha informado del lote, hemos revisado varias muestras de producto y el sabor, la textura y el aspecto son correctos. Cabe destacar que el producto se almacena a temperaturas inferiores a 20ºC, que es la temperatura óptima para el chocolate, especialmente el chocolate con frutos secos.


Los frutos secos que utilizamos para nuestros chocolates llevan un control desde la selección de los proveedores hasta la entrada de mercancía en nuestros  almacenes. Cada una de las partidas de avellanas que recepcionamos se suministra envasada al vacío y se controla tanto en sabor como en enranciamiento. Todos los lotes de avellana incluyen un control organoléptico y las únicas incidencias que hemos tenido son de tamaño o textura.


La explicación que podemos encontrar al incidente que nos ha remitido, es que el producto hubiese estado a temperaturas superiores a 18-20ºC y esto hubiese favorecido el enranciamiento de las avellanas o bien que alguna de las avellanas tuviese un sabor diferente por tamaño o cantidad de grasa y no se detectase en la recepción. Debido a que son productos del campo puede haber diferencias de sabor en función de las cosechas.


Esperamos que esto haya sido un hecho puntual causado por la mala conservación del producto. Cumpliendo con nuestro compromiso con la Garantía Total, nuestro Departamento de Atención al Cliente, le abonará el importe de las tabletas.
Saludos cordiales
Departamento de Calidad
-------------------------------------------------------------
RESPOSTA D'EN PERE PI:

Buenas tardes, Sra. Directora del Departamento de Calidad:
                                                   Muy agradecido por su informaciòn asi como por su aclaración. Por descontado que de ninguna  manera me tienen que efectuar reembolso alguno, tal como me ofrecen tan gentilmente, pués como no escaparà a su fina percepción, por una avellana "con mal gusto", no iba a tirar toda la tableta entera. Además para saber que tenia mal gusto, me la tenia que haber comido previamente
 
Con todo afecto
 
PERE

dissabte, 29 de març de 2014

1083-L’ANIMALADA SEMESTRAL: EL CANVI DE L’HORA

Estem manats per una colla de sapastres. El primer, el que va “descobrir”, fa anys, que amb el canvi de l’hora ens estalviariem milions i milions de quilowats i els segons i pitjors són els polítics que se ho van creure, sense comprovar-ho i ens ho estant aplicant com la bota malaia.

Algú s’ha preocupat mai de demostrar-nos fefaenment  que aquesta soluciò s’ajusta a la veritat, o són ganes de tocar la gràcia de Déu i realment ens estalviem aquest feix de milions i milions de quilowats que els “entessos” ens anuncien al so de timbals i platerets cada semestre.

Per mi és una aixecada més de camisa i vaig a procurar demostrar-ho fent ús només del sentit comú, cosa molt dificil de fer servir per part de la classe política que sempre em “gaudit”.

Afortunadament, avui dia ja jubilat, ja no tinc ni horaris ni obligacions , per la qual cosa em llevo quan em sembla  i m’en vaig a dormir quan vull, o sigui que avui dia  ja no em recordo de tota la familia dels aplicadors d’aquesta atzagaida, com feia cada semestre i puc assegurar que no recordo a cap dels que treballavem plegats que hi estigués d’acord. El cos humà està acostumat a un horari i abans no s’acostuma al nou i quan ja quasi hi estàs mentalitzat,  ja han passat uns mesos més i ja tornen a canviar l’hora.  Pregunta-ho a les vaques quan es la hora de munyir si elles miren el rellotge....i les gallines i els galls .....i.....Perquè una cosa es el que diuen els babaus que apliquen la norma i l’altre el que demana el nostre cos.

Per què al meu modest criteri, la llum que tenim de més o de menys al matí la tenim igualment de més o de menys al vespre. Apart i confirmat per empleats de companyies subministradores de electricitat m’asseguren que més del 90% de la seva facturaciò, és a empreses  com son fàbriques o tallers, ja que a la seva maquinaria se’ls en fot si es clar o si es fosc; les màquines per treballar necesiten la mateixa electricitat.

Els particulars, que segons “ells”, som els veritables beneficiaris, amb la única electricitat que ho podriem notar  es amb l’enllumenat de les cases i, tal com deia,  la que no es gasta de més al matí la gastem de més al vespre i avui dia entre els fluorescents i les bombetes de baix consum, quelcom es nota, sense necesitat de canviar l’hora.  I tota la gama de electrodoméstics que avui dia tots tenim a casa, li importa gens si és clar o si és fosc.

Concretant.......es canvia l’hora per res i les costums s’han convertit amb lleis.

Algú de la C.E. algún dia s’en preocuparà ?  També ho dubto.........doncs també SON POLÍTICS ......  el que vol dir...... NUL·LITATS TOTALS.

PERE PI CABANES

 Sant Hipòlit de Voltregà  


divendres, 28 de març de 2014

1082-Una carta a Suárez

El RUM-RUM 
Joana Bonet


En aquell temps, un home de nom Adolfo Suárez intervenía en coses petites que el van fer gran.

La carta comencava així: "És Improbable que aquesta carta arríbi a les seves mans, pero tot i així tinc fe i cree que alguna porta s'ha d'obrir". I continuava: "Sóc una mare de fami­lia nombrosa, els meus filis encara son petits, el meu marit passa per un sotrac de salut i el negoci no va gaire bé; amb feina podem arribar a final de mes pero portem sis mesos de retard per pagar els interessos de la hipote­ca. Malgrat diversos intents, el banc no aten a raons i es nega a prorrogar-nos el termini per abonar el deute. És mes, ens han amenacat que si en tres setmanes no complim, haurem d'abandonar la casa. Només necessitem una mica de temps". Amb lletra inclinada, de dona llegida, no era difícil veure que es tractava d'una confessió sincera, ofegada d'angoixa pero alhora amb una escletxa particular d'esperanca. La dona va tancar el sobre i va escriure: "Excm. Sr. Don Adolfo Suárez, President del Govern. Palau de la Moncloa. Madrid". Va pagar do­ble franqueig i la va llancar a la bústia. Ningú, ni el seu marit, no ho havia de saber.
Era el 1976. Suárez havia desplegat les seves maneres d'actor i un somriure encantador. A la televisió emetien Hombre rico, hombre pobre, i Adolfo, falangista fill de republicà, que havia jugat amb molta má esquerra el traspás del franquisme tenia físicament un aire de Peter Strauss -l'home ric- pero, en canvi, el seu taranná obert i lluitador recordava mes el pobre Nick Nolte. Un Suá­rez regi, adobat, simpátic, vehement, humil. Un estadis­ta, per fi ara recuperar, que deia aquestes coses: "El futur no está escrit, perqué només el pot escriure el po­blé". O "jo no vull que el sistema democrátic de convivencia sigui, una altra vegada, un paréntesi en la historia d'Espanya". Només cal recor­dar l'anécdota relatada peí seu fill quan l'arquebisbe Cañizares li va pre­guntar, ja amb la memo­ria extraviada: "Adolfo, vols que t’administri el perdó?", i ell va contes­tar, en un rampell lucid: "Jo sempre estic disposat a donar i demanar perdó".
La resposta va arribar al cap de deu dies. A la dona li tremolaven les mans. Va obrir el sobre envoltada deis seus fills. Va llegir en veu alta: "Molt Sra. meva, hem parlat amb el Banco Español de Crédito i ens han comunicat que li prorrogaran el termini per al pagament deis seus interessos. Esperem que d'aquesta manera puguin fer front a la seva situacio". Tan inimaginable que resul­ta avui dia que un govern intercedeixi davant els bancs per ajudar els seus ciutadans...! En aquell temps, mal­grat l'inestable equilibri del sistema, un home que es deia Adolfo Suárez intervenía en coses petites que el van fer gran. Mai no he anat a acomiadar morts que no vaig conéixer, pero en aquesta ocasió ho vaig fer per acompanyar la dona de la carta.

Ref. LA VANGUARDIA el 26/03/2014.

En Pere Pi ha enviat aquest escrit al sr. Mas afegint-hi: AIXÓ SEGUR QUE NO HO HAURIA FET, NI HO FARÀ MAI EL SENYOR MAS.

1081-EL “RÈGIM FISCAL”, QUE ARA RECLAMA EL SENYOR MAS

Ara que ja es torna a parlar d’aquest Règim Fiscal, que segons el senyor Mas, seria la panacea que ha de salvar a Catalunya de la fallida, cap dels partits polítics que tenim a Catalunya, ha entonat el seu “mea culpa”, de quan Adolfo Suàrez, va oferir a Tarradellas, de concedir a Catalunya, el mateix règim fiscal que tenia Euzkadi i que ara tant envegem, que començant per Tarradellas i que també,  tots  els partits politics catalans, el van refusar.

Aleshores de què ens queixem ?, els que  només ens podem queixar som els ciutadans d’a peu, de la “gran visió política” dels nostres governants, que van demostrar, com sempre, el que  ja he dit tantes vegades.........TENIM ELS POLÍTICS QUE ENS MEREIXEM.......tots plegats, uns inútils totals, que només sempre s’han preocupat,  de la seva “menjadora”.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

dimecres, 26 de març de 2014

1080-La cúpula de una fundación afín a Unió seguirá imputada

El juez atribuye a la dirección de Catalunya i Territori varios delitos de índole económica. Los acusados habrían desviado fondos para saldar deudas del partido.

El juzgado de Barcelona que durante los tres últimos años y medio ha investiga­do el presunto desvio de fondos de la Fundado Catalunya i Territori, vinculada a miembros de Unió, ha finalizado sus pesquisas y ha acordado mantener la imputa­ción para cinco personas, entre ellos el presidente de la entidad y exdirec­tor general de Consum en la década de los 90, Josep Boque Cos, y el que fuera gerente del partido democristiano, Josep Maria Núñez. El juez les atribuye diversos delitos, desde apropiación indebida, falsedad y otros de índole económico. El magis­trado ha archivado la causa para una decena de acusados más.

La fiscalía sostiene que la funda­ción y un grupo empresarial (vincu­lado a vocales de la entidad, de la que percibió fondos) pagaron servicios prestados por un proveedor a Unió. Además, Catalunya y Territorio ce­dió diversos locales al partido para instalar sedes de los democristianos y, después, le vendió alguno de ellos a un precio inferior al del mercado. En febrero del año pasado, el juez ci­tó a Unió para que compareciera en la causa como responsable civil a tí­tulo lucrativo. Sin embargo, el parti­do ha pagado a la fundación alrede­dor de 195.000 euros en concepto de alquileres de sedes y compra de loca­les, con lo que posiblemente queda­rá fuera del proceso.
FACTURAS FALSAS. El juez señala en su auto que los acusados Joan Albert Ló­pez Sans y Miguel Ángel Cortés, que eran rectores de la fundación, y Jo­sep Maria Núñez, gerente de UDC, de forma «conjunta y concertada­mente» procedieron a desviar fon­dos de la fundación para saldar las deudas que el partido había contraí­do con la empresa Kontrats Produccions por la prestación de diversos servicios, como organización de con­gresos, reuniones y jornadas.

La resolución detalla que el ad­ministrador de Kontrats declaró en sede judicial que el que fuera geren­te de Unió le indicó que para cobrar estos servicios girara facturas al gru­po empresarial IMS, que a su vez, se había nutrido de fondos de la fundación(1.8 millones)y en el que había miembros de la misma, y a Catalu­nya i Territori. Por este sistema, fac­turó 177.931 euros. Además, a par-tirdel 2005, la fundación, con el con­sentimiento de su cúpula, renunció a cobrar los alquileres de inmuebles de su propiedad repartidos por Cata­lunya y que habían sido arrendados para albergar las sedes del partido. Estos hechos, según el juez, podrían constituir los delitos de administra­ción desleal, agravación dolosa de la insolvencia y falsedad documental.

En su escrito, eljuez también detalla, a partir de supuestas facturas falsas, otros presuntos delitos co­metidos por los directivos del Gru­po IMS y de la fundación vinculada a Unió, que recibió donativos pri­vados por valor de 2,5 millones de euros entre los años 2003 y 2007.

Ref. EL PERIÓDICO 25/03/2014

dimarts, 25 de març de 2014

1079-JOAQUIN AND FAMILY - ¡¡Envidiosos, que sois unos envidiosos!! ...

Un hombre de aspecto tranquilo, agradable, de hablar suave. bonachon y claramente no beligerante ...


Tenéis que aprender y explicar a vuestros hijos como convertirse en un "self made man" millonario en 35 años de política con cargo al erario público, tener una esposa muy eficiente que no se sabe lo que hace, un hijo superdotado que no le debe nada a nadie, una cuñada muy trabajadora, y sobrinas y demás familia con mucha, mucha, mucha suerte.

En fin... algunos hemos llegado tarde, y quizás tampoco podríamos hacerlo por problemas de hígado.... Este es el estilo dominante en la Corte de Madriz, ... amiguismo, clientilismo y pelotazos. En Catalunya, cuyos habitantes mayoritariamente tenemos la cultura del trabajo,  también puede existir alguno, pero son casos muy aislados y me atrevo a decir que sorprendentemente están todos en los Tribunales, con muchos menos méritoss que los de D. Joaquin.

Por cierto, no os pongáis de mala gaita y disfrutad de la primavera que solo hay una vida y son dos días.

Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional Espaaaaañol (Instituto Geográfico Nacional - Ministerio de Fomento), la primavera de 2014 comenzaró antes de ayer jueves 20 de marzo, justo a las 17 horas 57 minutos, hora oficial peninsular.

Bona tarda
----------------------------------------------------------

JOAQUIN ALMUNIA Y FAMILIA

— 23 enero 2014

Joaquín Almunia y Mila Candela: 400.000 euros al año en 2 sueldos públicos

El comisario socialista europeo, el vasco-madrileño Joaquín Almunia, y su mujer, la murciana “Mila” Candela a la que ha colocado también como política en Bruselas, ganan 400.000 euros al año, lo cual no ha sido obstáculo para que su hijo reciba al menos 3 becas universitarias. La cuarta le salió mal y fue la que se ha aireado con los correos del banquero Miguel Blesa (Bankia), cuando  Joaquín Almunia intercedía por su hijo Miguel Almunia, que se quejaba de no tener entre 35.000 y 45.000 euros anuales (50.000 ó 60.000 dólares) para vivir y estudiar en Estados Unidos. Y es que la familia Almunia es amplia y bien pagada: el comisario cobija a todos con dinero público, dos medios denuncian que su cuñada Jadicha Candela abreva en el Grupo Parlamentario Socialista como letrada y a su sobrina Yamila Pardo Candela tuvo que sacarla de un peligroso embrollo en el que se había metido: la influencia del entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo que su sobrina no se viera salpicada por el caso de los atentados del 11-M en Madrid, ya que la policía asegura que le alquiló el piso a los terroristas suicidas de Leganés y además los asesoraba jurídicamente.

Almunia nunca ha ganado unas elecciones –perdió las “primarias” contra Borrell y cuando se alió con Francisco Frutos (IU) salió derrotado también frente a Aznar en las urnas– pero se ha hecho millonario con la política. Con 31 años fue designado diputado por el “aparato” de su partido y con 34 años Felipe González lo hizo ministro, por lo tanto este curso 2014 va a cumplir 35 años sin bajarse del coche oficial. Ahora tiene 65 años, pero solo ha trabajado en la sociedad civil 5: dos como profesor y 3 como economista.

Sin embargo, los correos del banquero Miguel Blesa (Bankia), desvelan su desfachatez: intercedió ante el hoy jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, por una beca de entre 35.000 y 45.000 euros para que su hijo estudiara en Estados Unidos, cuando ya había recibido antes otras tres becas. A lo que se ve, estas remuneraciones para hijos de políticos tienen poco que ver con las exiguas becas “Erasmus”, que ahora además van a ser recortadas (entre 250 y 350 euros mensuales solo 4 meses).

Milagros Candela: enchufada por Zapatero en Bruselas, donde trabaja su marido

Su mujer, Milagros Candela, también política, fue designada “representante permanente de España ante la Unión Europea” tras pedírselo Almunia a Zapatero, con un salario de 10.000 euros al mes en Bruselas, mientras que él como comisario cobra 27.000 euros mensuales, total 37.000 al mes. ¿Cómo es posible pedir una beca universitaria cuando su familia gana al menos 400.000 euros anuales?

“Mi hijo no debe nada a nadie, todo se lo ha ganado gracias a su esfuerzo y sin una sola gestión de su padre para favorecerle” proclama Almunia frente a las evidencias, lo que refleja de nuevo su escaso apego a la verdad. “Me ha llamado el padre del agraviadoJoaquín Almunia, para solidarizarse con la queja de su hijo y no sé si lo hará también contigo. Da gusto dar becas millonarias a personas importantes, aunque sea por parentesco. Sería pedir demasiado que además fueran agradecidas e incluso, por qué no, que estuvieran bien educadas”, según desvela el e-mail de Spottorno a Blesa publicado por Nacho Escolar.

Miguel Almunia reclamaba a Blesa 35.000 o 45.000 euros para vivir en EE.UU

En similares términos a los de José María Aznar Botella, hijo de José María Aznar y Ana Botella, Miguel Almunia Candela, el hijo de Joaquín Almunia y Milagros Candela, conocida como “Mila”, imploraba así su “beca”, utilizando el plural familiar: “tenemos que demostrar que disponemos de fondos suficientes para pagar la matrícula y cubrir los costes de vida (lo cual implica, en total, demostrar que se poseen entre 50.000 y 60.000 dólares). Yo no tengo ni 60.000 ni 50.000 dólares. Pensaba que las becas de la Fundación Caja Madrid existían para ayudar a gente como yo. Fui un ingenuo”.

A pesar de la fortuna de sus padres, el hijo de Almunia estaba acostumbrado a vivir del erario público, pues no era la primera vez que recibía ayudas: antes recibió otras tres becas, según su padre: “Mi hijo tuvo que suspender un año sus estudios en Harvard y encontró un trabajo en Perú. Después volvió a conseguir una beca de otra institución –sin intervención alguna por mi parte– acabó gracias a ello su Master, consiguió otra beca para hacer un Doctorado, ahora es Doctor y profesor. No debe nada a nadie. Todo se lo ha ganado gracias a su esfuerzo y sin una sola gestión de su padre para favorecerle. Ni él ni yo lo hubiésemos aceptado”. La gorronería, cinismo y escasa vergüenza -sinónimos en español de “jeta” o “caradura”, la principal cualidad de la que hacen gala los actuales políticos españoles creyendo que los ciudadanos no la perciben o disimulándolo– salta a la vista.

El PP nunca investigó a Almunia ni a su familia

Y es que, a pesar de que suba el paro en España hasta los 6 millones de personas, Joaquín Almunia, como el resto de los políticos españoles, ante el fracaso del INEM que controlan los sindicatos y los funcionarios, se ha convertido en una agencia de becas y colocación andante. Y ha empezado por su familia: Jadicha Candela, hermana de su mujer Milagros Candela, fue otra de ellas, según denuncian dos medios en internet.

Almunia: político desde los 29 años: tiene 65 y se ha hecho millonario

1078-ELS ESPANYOLS SOM UNS MALAGRAÏTS

Per què resulta que un cop ha mort l’Adofo Suárez, qepr, ara tothom li rendeixen els més alts honors i reconeixen obertament que va ser l’artífex de la transició, el Rei acomiada emocionat l’expresident, Rajoy destaca la capacitat de consens –cosa que ell mai ha desenvolupat- i tota la trepa dels impresentables polítics de que “gaudim” a Espanya i sense cap excepció, el pugen a dalt dels altars.

En canvi ara ja ningú es recorda de que quan ell, enfastiguejat del  seu propi  partit UCD i sobretot dels seus “barons”, va fundar el seu CDS (Centre Democràtic y Social)  fet a “su imagen y semejanza) i es presenta a les eleccions generals, treu la “exorbitant xifra” de només dos diputats, un ell i l’altre per el seu fidel escuder, l’Agustín Rodríguez Sahagun.

Està ven vist de que aquí a Espanya, per tal de que amb un li reconeixin les seves virtuts..........primer, s’ha de morir.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà  

dilluns, 24 de març de 2014

1077-LOS CANARIOS TAMBIÉN SE CABREAN

Nueva York tiene mas de 19 MILLONES DE HABITANTES, Canarias 2 MILLONES.

 Pues ... ¡HALA!  LOS CANARIOS TAMBIÉN  SE CABREAN.


Como es posible que ...

Si Nueva York tiene más de 19 MILLONES DE HABITANTES y CANARIAS algo más de 2 MILLONES DE HABITANTES, como coño es posible que tengamos 88 AYUNTAMIENTOS, 7 CABILDOS y 1 COMUNIDAD AUTÓNOMA. O SEA:

1.404 CONCEJALES, 157 CONSEJEROS DE CABILDOS, 60 DIPUTADOS EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS, 15 ESCAÑOS EN EL CONGRESO Y 14 ESCAÑOS EN EL SENADO.

TOTAL: 1.650 INDIVIDUOS para dirigir una población de algo más de DOS MILLONES DE HABITANTES.

Mandan huevos; ¿se imaginan ustedes cuantos mamones tendríamos si tuviéramos los 19 MILLONES DE HABITANTES?

Por cierto, ¿Saben ustedes cuantas personas componen el gobierno del AYUNTAMIENTO DE NUEVA YORK?


Así,  bajito .... ¿seguro que no saben ustedes cuantas personas componen el gobierno
del AYUNTAMIENTO DE NUEVA YORK?


51= CINCUENTA Y UNA

¿Y todavía hay algún descerebrado que se pregunta el porqué de  la crisis en ESPAÑA?

1076-LA FLAMANT SANITAT PÚBLICA CATALANA DEL SEGLE XXI

Boí Ruiz

Consejero catalán de Salud
Encontró el argumento para justificar el aumento de las listas de espera y el incumplimiento de los plazos legales para las intervenciones “el envejecimiento de la población. Ayer le faltó añadir que la gente envejecerá menos tras la independencia.

Cataluña

Boí Ruiz avisa de que no cambiará el
modelo pese a los retrasos de las
listas de espera.

BARCELONA- El conseller de Salud, Boi Ruiz explicó ayer que «no piensa cambiar un sistema de Salud que funciona». De esta manera respondió a las quejas que había recibido dos días atrás, al presentar delante del parlament que unas 23.000  personas  no  estaban siendo·atendidas en el plazo obligado por ley.

A juicio del titular de Salud, las cifras mejoran cada año. «Hemos operado un 6 por ciento más de enfermos en Cataluña, pero nos ha aumentado la demanda»   debido  al «envejecimiento de la población».  Lo cierto es que el año pasado las listas aumentaron un 6,4 por ciento. Aún así, no cambiarán ni una coma del plan establecido: seguir con el mejor reparto de las horas de quirófano entre los servicios que tienen más demanda y los que tienen menos.

El conseller mencionó que el Ministerio de·Sanidad prepara un decreto de garantías de acceso a los servicios públicos, y reclamó que «vaya acompañado de una memoria y de transferencia oportuna». Otras voces como las de Asociación del Defensor del Paciente  se sumaron ayer a las contrarias sistema, al enviar una carta dirigida al president de la Generalitat, Artur Mas, donde se le reprocha que «esté más preocupado por la independencia»  que por  las  180.000 personas que están en listas de espera.

Éste es el manido arte aplicado por los actuales políticos de toda España, Cataluña incluída: el antiguo uso del « Sostenella y no enmendalla » y también aquello de « El Jefe nunca se equivoca ».

Artículo publicado en el diario LA RAZÓN el 22/03/2014, excepto la foto y el último párrafo.

diumenge, 23 de març de 2014

1075-EL DESVERGONYIMENT DE L’ALFONSO GUERRA

Acabo de sentir les declaracions del Alfonso Guerra a Tele 5, amb motiu de la mort de l’Adolfo Suárez, qepr, i no se pas com es pot tenir la barra que ha tingut de ara fer-li les lloances que li ha fet, precisament la persona que al Congrés dels Diputats i quan en Suárez era el president del primer govern democràtic, el va titllar de Tahur del Mississipí, i que quan ell va ser vicepresident del govern socialista, feia servir els avions oficials, com si fossin de la seva propietat i no parlem del seu germà, que sota la capa d’ell li va sortir covarot.

Que ho fa que sempre hem de ser emmerdats per una paella bruta ?

PERE PI CABANES
Sant Hipòlit de  Voltregà

dissabte, 22 de març de 2014

1074-ALS DE L‘ÒMNIUM CULTURAL, SE'LS HI HA VIST EL LLAUTÒ

Han concedit el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes amb en Raimon, però jo crec que ell, més aviat s’ha distingit com a cantant, que no pas com escriptor, pero no es aquest el tema.

Jo cada vegada que una senyora, en el seu nom i per telèfon m’ha invitat a fer-me soci, sempre li he respost el mateix, de que mentren no aixequin i treguin el  vet amb en Josep Pla, que amb mi que de cap manera hi comptin.

Ells com a justificaciò sempre han manifestat ........”per què en Pla cobrava d’en Cambó”........i al meu modest criteri jo em pregunto.......que te a veure la política amb  les lletres catalanes ?.

I no es pas que en Pla no ho haguès explicat i aclarit un munt de vegades: Després del 18 de juliol del 1936 en Josep Pla i com molts altres catalans, va tenir de fugir a França, per què si no, les patrulles de control de la CNT-FAI l’haurien pelat, doncs crec que militava o era simpatitzant de la Lliga Regionalista i va entrar a la Espanya de Franco i es va quedar a viure a San Sebastiàn. Quan va marxar era l’istiu, però va arribar l’hivern i el pobre es veu que amb la roba que portava es fotia de fred i com que es coneixíen, es va “atrevir” i va cometre el “gran delicte” de demanar  amb en Cambó si li podia enviar 500 pessetes per poder comprar-se un abric i es veu que en Cambó, que sempre va ser un gran mecenes, el va atendre.

Crec que cadascú en tregui les seves propies conclusions.

PERE PI CABANES
Sant Hipòli de Voltregà
Aquest escrit, el vaig redactar i enviar la nit del dissabte, tant punt van
donar la noticia sòbria per TV, de que amb en Raimón li havien acabat de
concedir el "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes", però a la premsa
d'ahir diumenge, ja aclareixen de que es també  de "Música".

Nota: A la foto, la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, el día de Sant Jordi del 2012.

divendres, 21 de març de 2014

1073-TENIM DOS MILIONS D’ESPANYOLS A L ' ESTRANGER

La crisi eleva a dos milions la xifra de ciutadans espanyols que ja viuen oficialment  fora del país i aquestes son les xifres que l’INE acaba de oferir, però la realitat és que encara ni han molts més i que és pràcticament impossible de quantificar, per què aquesta xifra parteix només d’aquells ciutadans que quan arriben al país de destinació s’inscriuen al consolat espanyol !  Hi sabeu que vol dir aquesta xifra i parlant en plata ?..... doncs que si no fos això, actualment a Espanya tindríem dos milions d’aturats més.

I gràcies a qui ?, doncs a la política social del Govern Central del PP d’en Rajoy i també del seu escolanet, el Govern de la Generalitat d’en Mas.

Per cert que en Mas, mai ens ha informat que quan Catalunya i que gràcies amb ell sigui independent, com se ho farà per eliminar els mils i mils d’aturats que tenim actualment a Catalunya, per què  “de pa realment viu l’home” i  “no solo de pan vive el hombre”.

PERE PI CABANES
Sant Hipòlit de Voltregà

Nota: Aquest foto es de una seqüència de la pel·lícula del 1925, per això es veu tant fosca, d’en Charlot, “·La Quimera del Oro”, que representava quan tots els americans se’n anaven a Alaska, on s’havien descobert mines d’or.

dimecres, 19 de març de 2014

1072-MISCEL•LÀNIA DE UN SOL DIA

Oriol Pujol declararà per suborn a finals d’abril. El fiscal sosté que el diputat va rebre suborns per les ITV.

I avui mateix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho ha confirmat i  a més a mes, hi ha afegit també a la seva dona, vol dir que tot queda en família.

O sigui que ja tenim emmerdats judicialment i de moment, a dos fills d’en Jordi Pujol i a la seva nora.

Dimiteix el Director General de l’Agéncia de l’Energía, Luciano González, del Govern Andalús, per què se li ha descobert de que te un habitatge il·legal  en una finca de 10.800 m2  en el municipi malagueny  de Yunquera i amb l’aigua i la llum piratejades.

L’Exministre d’Economia Rodrigo Rato, després de que amb un parell d’anys de comandament, va enfonsar a Bankia, ara com que ja ha complert els  65 anys pot cobrar 522.000 euros de pensió de Bankia, que podria rebre de la companyia d’assegurances que va subscriure el pla.

El que jo he assegurat sempre, de que entre la classe política espanyola.....NO N’HI HA NI UN PAM DE NET !

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà