dissabte, 31 de maig de 2014

1155-LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONTESTA A PERE PI SOBRE EL PONT DE LA GLEVA

De: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
A: Sr. Pere Pi Cabanes
Sant Hipólit de Voltregá
Barcelona, 06 de maig de 2014
Benvolgut senyor,
                                En relació amb el seu escrit del passat 20 de febrer referen! a les obres de reparado del pont sobre el riu Ter a la carretera de la Gleva a Manlleu, carretera BV-4608, li informem que les tasques realitzades sobre el pont fins al moment han estat les següents:
-                   Senyalització deis desperfectos amb cons. cinta i varilles, installació d'un semáfor per a ordenar el corresponent tránsit alternatiu i collocació de dos fueres de contencions New Jersey de formigó, a tota la llargada afectada del pont, en el marge on van succeir els desperfectes i al marge oposat per habilitar un espai per vianants.
-                   Execució d'una campanya exhaustiva d'assaigs sobre l'estructura i interpretació de resultáis. Una vegada analitzat els resultats d'aquest assaigs, es estudi determina la necessitat de reforcar les piles i els estreps que sustenten el pont i que la biga que sustenta el pont per motius estructuráis s'ha de substituir.
-                   Les obres de demolició i reparado del pont requereixen del tall total de la carretera, peí que s'ha previst la implantado d'un itinerari alternatiu senyalitzat a través de la xarxa de carreteres de la C-17 i la C-17z, carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, organisme al qual s'ha sollicítat la corresponent autorització. Aquest itinerari permetrá la circulació de vehicles i de tractors en ambdues carreteres i durant el període d'obres de reparado del pont.
-                   Execució d'un pont auxiliar sobre el canal de Gallifa que permeti el pas de camions i les grues necessáries per a posteriorment poder executar una plataforma auxiliar a la llera del riu i des d'on es procedirá a la demolició de les bigues del pont. Aquest pont ja ha estat executat.
Actualment la carretera ja está tallada i s'estan executant les següents tasques:
-   Reforcos del pont amb micropilons d'acer empotráis a la llera del riu. Durant aquesta s'ha habilitat un itinerari per que els vianants puguin travessar el pont.
-                   Ja s'han iniciat els treballs per executar la plataforma auxiliar en el riu Ter des d'on realitzara el procés de demolició i posterior reconstrucció del riu.
En breu es procedí ra a la demolició del tauler i les bigues del pont.
-                   Una vegada estigui enderrocat el pont es procedirá a l'execució del nou pont.
-                   Es calcula que el procés de reparació total del pont tindrá una durado fíns a fináis i novembre.

Esperant que tota aquesta informado li sigui d'utilitat, rebi una cordial salutació

El Cap de l'Oficina Técnica de Planificació i Actuado en Infraestructuras
La Cap de la Subsecció d'Actuació  en Carreteres


Signatura

1154-GREGORIO MORÁN

Es curiós, de que el que jo he escrit tantes i tantes vegades i que mai cap ni un  diari s’ha atrevit a publicar-ho, per fi ho ha escrit aquest bon periodista.

Diu que ell proposaria una enquesta  tant senzilla com saber si hi ha algun polític que ens mereixi confiança, per qué en Duran Lleida per exemple, es un vividor de la política, que fins i tot es va atrevir a declarar, de que avui dia i amb el sou de mestre no es veuria pas en cor de poder viure, cosa molt natural després dels anys que ja fa que gaudeix de les mamandurries com tots els polítics que tenim d’ençà de la democràcia.

I titlla de “monstre de la barra i el desvergonyiment d’en Quico Homs”, cosa que jo ja em vaig permetre fer avinent amb en Mas, quan va formar el seu primer govern i amb ell el va anomenar portaveu de Presidència, i que demostrant de que als ciutadans només ens necesita unicament a la hora de votar, tal com ho va demanar  amb insistència, en els seus mitings de les darreres eleccions i que com impresentable que ja fa temps que jo el tinc catalogat, ja no em mereix cap mena de respecte, que ni es va dignar contestar, com es la norma detestable habitual de la Generalitat i des de que ell ens governa i en canvi quan estava  l’oposició, rebia d’ell un minim de un parell de mails setmanals i que jo sempre els hi vaig contestar, correspondència que per cert la va iniciar ell, per qué jo, pobre de mi, no podia pas de cap manera conèixer la seva adreça eleçtrònica.

I aquest periodista acaba dient: Les mateixes raons que van portar a Rubalcaba a dimitir haurien obligat a aquests reis del entebanament, Artur Mas i Francesc Homs, a posar els seus càrrecs  disposició del seu serrall partidari.

Gràcies senyor Moran.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà 

1153-BANQUERS SENSE PENSIÓ

Els quatre membres de la cúpula de Caixa Penedès, se salven in extremis, però ho van aconseguir, de una condemna de presó en arribar a un pacte i han de retornar els 28.6 milions d’euros que es van adjudicar en pensió, però en pràctiques ara considerades delictives, el d’administració deslleial.

Quan ho veurem això mateix amb els Rato i Cª ?, però lògicament i escarmentats de que el jutge Silva que va voler fer una cosa similar amb Blesa el cap de Caja Madrid, que va arribar a ensarronar  a tants i tants iaios en col·locar-los “preferents”, però va ensopegar amb les carrosses que tenim al Tribunal Suprem i el que l’han empaperat es amb ell.

Per això jo i ja en 1954 ja vaig declarar que no creia amb la justícia espanyola y, “pruebas son amores”.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà 

1152-EN MAS CONTINUA ANANT AMB EL PINYÓ FIX

Ja que defensa la consulta davant del president de Baden-Württemberg, malgrat que el mandatari alemany, evita pronunciar-se sobre el procés català, amb la excusa de que es tracta de una qüestió interna d’Espanya. “Ho segueixo amb interès” es va limitar a dir i sense fer més precisions.

Encara ni un dels seus tants assessors amb que compta, que no li hagin confirmat mai de que l’únic  camí que te per aconseguir la seva ceba,  és únicament convèncer amb en Rajoy.

I us recordeu d’aquell polític que era un trist advocat laboralista i que per regla general sempre perdia els seus casos contra la Patronal i que durant la transició va fer famosa la cèlebre jaqueta de pana i que fins i tot va arribar a ser president del govern i que actualment te una residència a la platja i al costat de la del Rei del Marroc ?  Ah! i l’Aznar, un altre simple Inspector d’Hisenda i que també va ser president del govern i que també fa poc que es va comprar un “petit” xalet a Marbella per uns dos milions d’euros, es veu que deu donar això d’arribar a ser president del govern aquí a Espanya, per què també el Virrei Jordi Pujol I, que va ser president de la Generalitat no se pas quans d’anys i malgrat la seva carrera de metge, dubto que mai hagi treballat amb res i que el primer ja ha presentat a Susana Díaz, que sembla la propera Secretaria General del PSOE, “el partit del obrers” a Botín, Alierta...els grans del Ibex 35.

PERE PI CABANES
Sant Hipòlit de Voltregà  

1151-EN XAVIER TRIAS S’HA ABAIXAT ELS PANTALONS

Ha paralitzat l’enderroc de Can Vies i ara seria curiòs i que per més befa,  ordenés la reconstrucció de lo ja derruit, tal com també li han exigit la trepa de deliqüents que duran quatre dies han efectuat al barri de Sans, destroces per més de 150.000 euros en el mobiliari urbà i les salvatjades trencant vidres a comerços i bancs i que fins i tot varen cremar una guixeta de la ONCE, hi van incendiar el vehicle que es cuidava del esmentat enderroc. Jo a tots aquest encaputxats i com sempre he dit també amb els de l’ETA, ni aigua i contra ells, tot el pes de la llei.

Però aquest enderroc no es va fer per complir una sentència judicial ?, per què si l’ajuntament es passa per el forro les sentències judicials, que farem els ciutadans de a peu per intentar aconseguir també per la força i la violéncia  el que no es pot aconseguir per la llei.

Mal formatge ha encetat l’alcalde Barcelona per deixar-se pujar a coll i be per uns energúmens i donant peu així a que altres okupes utilitzint exactament el mateix reprobable sistema amb els molts edificis que encara existeixen ocupats per gent que  no son els seus legítims propietaris ni mai ho serán de res i menys per mitjans pacífics, com fem la majoria de catalans.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

dimarts, 27 de maig de 2014

1150-EL PAPA FRANCESC AGAFA EL BRAU PER LES BANYES

Durant el seu viatge de tornada en avió del seu viatge a Terra Santa, el Sant Pare i davant dels periodistes ha declarat de que, el celibat NO es dogma de fe, el que  sembla que vol dir de que per el dia de demà, ja ha obert una escletxa sobre aquest tema tant espinós per l’Esglesia Católica i crec que només hauria de ser optatiu,  doncs tots sabem de que la majoria d’apòstols eren casats i que aquesta ordre tant antinatural se la va treure del seu caparronet, el Papa Siricio  el segle IV al Concili d’Elvira.

El següent aclariment sobre les Esglesies Ortodoxes us el podeu saltar, si no esteu massa interessats en consideracions històriques:

Com aclariment, les Esglesies Ortodoxes provenen de les comunitats cristianes inicials, fundades en regions del Meditarrani oriental pels apòstols de Jesús. Sant Pere, com es sap, va anar a Roma, però els altres apòstols es vàren repartir per altres regions geogràfiques i allà vàren fundar les seves comunitats cristianes. Antigament, les més famoses vàren ser les esplesies ortodoxa Grega i la de Constantinopla. Els misioners que veníen de Constantinopla varen predicar més tard el cristianisme als pobles de l'Europa de l'Est, entre ells Russia, pels voltants de l'any 1.000. En èpoques medievals, les esglesies de tradició ortodoxa fóren principalment les de parla grega, mentre que en èpoques modernes han estat predominantment eslaus.

L'orígen de la paraula "ortodoxa" prové de quan els bisbes de Roma successors de Sant Pere, anomenats tradicionalment "papes" (els equivalents ortodoxos són els "patriarques"), varen voler imposar al bisbe de Roma com a cap de totes les esglesies cristianes, cosa que les demés esglesies, considerant que hi havía dotze apòstols i que no constava que uns fóssin superiors a d'altres, no vàren acceptar aquesta tesi, ni tampoc altres proposades per l'esglesia de Roma en temes teològics i polítics, que aquí no puc detallar, per a no fer massa llarg el comentari. Com a molt, acceptarien al bisbe de Roma com a "un primer entre iguals", que Roma no va acceptar. Això va passar a l'any 1.054. Per això, les esglesies no provinents de la de Roma, van preferir continuar amb les costums i doctrines que havíen seguit des del començament del cristianisme, considerades com a "ortodoxes", no acceptant les "noves variants" proposades per Roma.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

dilluns, 26 de maig de 2014

1149-DEMOCRÀCIA SUISSA

Les diferencies entre les con­sultes  suisses i la que pretenem fer nosaltres son les següents: la pregunta és clara i la resposta també (sí o no); L’elector suís coneix perfectament i amb precisió les conseqüéncies del seu vot. 

Si, per exemple, vota que sí a la com­pra del material militar, sap exactament quant costará, a qui es comprará i tots els altres detalls rellevants. Voten tots el suissos (no només un cantó) perqué afec­ta economicament a tota la població; i el procés és acceptat, pactat i consensuat amb totes les institucions democrátiques, cantonáls i confederáls.

En contraposició, a la consulta catalana les preguntes son confuses. Ningú sap quin percentatge es consideraria guanyador; l'elector cátala no sap les conseqüén­cies dels possibles resultáts. Per exemple, si surt independencia, no sabem si estarem a la UE o no, quina part del deute espanyol ens emportaríem i en quins organismes internacionals ens man-tindríem. 

No podría votar la res­ta dels espanyols, encara que una potencial independencia signifi­ques canviar unilateralment la relació económica, potser desequili­brada, pero pactada democráticament amb la resta d'Espanya. El procés no és acceptat, pactat ni consensuat amb cap institució de­mocrática de l'Estat

Envejo la manifesta legitimitat i qualitat democrática de Süíssa.

 JAUME MASANA MARÍN 

1148-AQUESTES ELECCIONS LES EM GUANYAT ELS QUE NO EM VOTAT

Com que a Europa hi ha hagut un 54,16% d’abstenció, amb només un 45,84% de participació, vol dir que, si a Catalunya només han votat un 47,44 % es demostra fefaentment, de que la majoria dels catalans de a peu (52,56%), ja n'estem farts de tots els partits polítics que ens han governat i sobretot, dels que actualment ens governen, ja que tots ells,  estan imputats en casos de corrupció, i fins que no surti saba  nova no en sortirem pas. 

Si tot continúa igual, el resultat de les properes Eleccions Generals serà el que es veu al dibuix adjunt.

De totes maneres, hagin votat el que hagin votat els participants en les eleccions europees, estiguin segurs de que qui ha guanyat, és únicament Angela Merkel, la qual precisament NO ES PRESENTAVA A LES ELECCIONS.

Per a que se'n vagin donant compte de còm funciona aquesta Europa que ens han muntat. Com als Casinos: sempre guanya la Banca, i mai més ben dit.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

1147-ARA EN MAS HAURIA DE DIMITIR

Per dignitat i sobretot a la vista del resultat de les eleccions per eurodiputats, doncs actualment s’ha demostrat que de cap manera representa ja a la majoria del poble català i hauria de convocar unes noves eleccions autonòmiques d’immediat.

Es clar que amb ell li quedarà la canongia d’un altre expresident de la Generalitat de que i a les nostres costelles, o sigui amb els nostres impostos com tots els seus antecessors, viurà d’una sucosa pensió i moltes altres mamandurries, que qualsevol s’enfronta amb el problemes habituals diaris de governar i que ell sobradament ha demostrat de que el càrrec li venia gran.

I això que el Virrei Jordi Pujol I, es vanagloriava de que el va triar ell, vaja visió política !

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

dissabte, 24 de maig de 2014

1146-CiU I ERC ENCARA NO GOVERNEN PLEGATS I JA SE LES FOTEN

I aquests dos partits son els que ens han de portar a la independència ? Si tots dos     actualment ja semblen gat i gos.

ERC crida a un vot massiu i endureix la pugna amb CiU.  El cap de llista de ERC en Terricabras, no ha dubtat en entrar en el cos a cos i en al·lusió a CiU, als que acusen ERC de ser “extremista” i acaba de dir que “no es descuidin que sense ERC, en Mas ja estaria arraconat”, doncs  ell  es veu amb opcions de guanyar les eleccions europeas.

I segons en  Duran Lleida, que va avisar de que una victoria de ERC “suposaria que guanyen els extrems, els quals sempre són més fàcils d’arraconar internacionalment”

I en Terricabras contrataca i assegura “a nosaltres no ens mou la defensa d’interessos partidistes o sectaris, sinó del país.

O sigui que “embolica que fa fort”.

PERE PI CABANES    
Sant Hipòlit de Voltregà


1145-VOLEU DIR QUE EN MAS TOCA DE PEUS A TERRA ?

I que potser se ho hauria de fer mirar ? doncs tots sabem i de bell antuvi, les necessitats de tresoreria que de sempre ha patit la Generalitat i sobretot d’ençà que ell ens governa i es veu que se li devia encendre la bombeta i amb el seus habituals esperits de grandesa e interpretant el seu paper que ell mateix es va auto assignar, d’aprenent de Moisès o de  Moisès-bis, deurà utilitzar  l’import de les pagues extres que ha fotut als pobres funcionaris i només se li ha acudit, doncs  ja ha triat un model de papereta i una urna, això si amb dues finestretes plastificades per poder veure les paperetes a dins i n’ha encarregat 6.000 unitats de cartró, plegables, que costaran una mica més de 2 euros cada urna, per cobrir la hipotètica consulta que te prevista per el 9-N, quan en Rajoy per activa o per passiva, ja li ha anunciat no se pas quantes vegades, que de cap manera mai li autoritzaran.

La vicepresidenta Joana Ortega, ja va enviar cartes als 947 ajuntaments catalans demanant la seva col·laboració en la consulta  i només li han respost 411 municipis que hi estant a favor. A més el Consell Executiu ja te previst aprovar la creació del registre de catalans a l’exterior que son uns 221.000.

O sigui que....... “antes de asar ya pringamos”.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà  

1144-EL CURULL DE LA BARRA D’EN RAJOY ' Y SUS MUCHACHOS'

Durant tota aquesta nefasta campanya electoral, nomes em sentit a tota la trepa del PP, de que si no guanyen ells, perillen les pensions, “per què el PP es l’únic govern que ha fet una llei, que garantit-za la pujada de les pensions”.

Que ens pensen, de que els pensionistes ja repapiegem o ens prenen per babaus ? si augmentar un 0,25 anual, que per tots els pensionistes ha estat una pujada de 1 o 2 euros mensuals, es realment una pujada de pensió o es realment una presa de pel amb premeditació i traïdoria ?.

Senyor Rajoy, que els pensionistes ja fa molts anys que ens afaitem !

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà 

dijous, 22 de maig de 2014

1143-ARTUR MAS ADVERTEIX A ORIOL JUNQUERAS...

Llegit a la premsa d'avui, 22 de maig del 2014: "ARTUR MAS AVISA A ERC DE QUE ATACAR A CIU LI POT SORTIR MOLT CAR..."


...Però l'Artur Mas encara es pensa que és ell el qui mana a la Generalitat...?

1142-MIRACLES ? DE CAP MANERA, OBRES LOW COST”

L’ajuntament de Barcelona es vanaglòria  de que amb  5 projectes, s’han  estalviat per ara 19,3 milions d’euros dels pressupostos inicials. Les empreses abaixen preus, per accedir als contractes municipals.

I sabeu a que es degut tot això ?, doncs únicament a que en la actualitat i degut al boom contra la corrupció, per què al final s’ha descobert que la obra pública s’havia convertit en un pou sense fons i amb la mamella, però per tots els partits polítics que en aquell moment governaven, ja que tots ho estant de imputats en casos de corrupció i que eren els que podien decidir a qui donaven la concessió de la obra a realitzar i aleshores la empresa tenia de carregar a sobre del seu benefici habitual, el que ja sabien i de bell antuvi, que tenien de destinar, però com a “donatiu voluntari”, al partit.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

dimarts, 20 de maig de 2014

1141-EN MAS, ARA TOCA A SOMATEN

Mas crida anar en massa a les urnes: “Els vots no els poden retallar”. “El president apel·la a aconseguir més participació que en el conjunt d’Espanya, doncs estem en un moment polític  delicat, en el qual ens ho volen retallar tot”.

Hi jo hi afegeixo: I qui ha estat el líder de les retallades a Catalunya ?

I també diu: “Ja em demostrat de que som capaços de omplir els carrers i ara em de ser capaços de omplir les urnes”.  Ho veieu com ell ara es vol apropiar del èxit de la manifestació del 11 de setembre, quan de cap manera la va organitzar.

Un altre que només és recorda de Santa Bàrbara quan plou. Jo que vaig conèixer amb en Mas de quan  estava a l’oposició, a quan es va convertir en president de la Generalitat i que segon  un trist cartell, ell mateix es va posar en “posa” i es va considerar com el Moisès dels catalans, quan ell no li arriba ni a les soles de les sabates, encara que en aquella època no crec pas de que se’n portessin de sabates i jo vaig arribar a la trista conclusió de que només era un simple  “bufat”.

En del meu darrer mail que em vaig permetre enviar-li, ja li vaig anunciar que del meu vot i el de tots els de la meva família, ja se’n podia acomiadar i per sempre més. Antes muerto, que perder la vida !

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

1140-ASÍ SE ESCRIBE LA HISTORIACopia de la documentación obrante, en el archivo del Ayuntamiento de Granollers

Oficio-contestación dirigido a la Dirección General de Transportes:


Por la presente se hace constar que según datos facilitados por el Servicio de Información de este Ayuntamiento, obrantes en el archivo del mismo, resulta que Pedro Pi Cabanes, de reemplazo de 1941 domiciliado en esta ciudad, Avenida del Generalísimo 67, es persona de buena conducta, conceptuándolo adicto a la Causa Nacional.


Por Dios, por España y por su Revolución Nacional-Sindicalista.


Granollers, 26 de Junio de 1940

El Jefe de Información Firmado: Agustín Corbera


Según datos facilitados por el Servicio de Información de este Ayuntamiento, resulta que el individuo de referencia, es de buena conducta y antecedentes, no sabiéndosele tomara la menor parte en el Movimiento rojo-separatista, conceptuándolo persona simapatizante con la Causa Nacional.

Pedro Pi Cabanes, de 20 años de edad, contable, nacido en Montornés y con residencia en esta Ciudad, en Avenida del Generalísimo 67


Granollers, 12 de abril del 1940


Firmado el Alcalde, Luis Serra GuardiaY a pesar de tan "buenos avales" y supongo que lo fueron porque el Jefe de Infomacion de Granollers era vecino de mis padres, no me sirvieron para nada, pues al entrar en España fui destinado al Campo de Concentración de Deusto-Bilbao y de alli pasé más de un año en un Batallón Militar Disciplinario de Trabajadores.

dilluns, 19 de maig de 2014

1139-POLITICS I VOTACIONS


Hi ha una època en que els polítics surten del cau, com els cargols quan plou. És la única vegada que els veureu dirigint-se al poble.

Però no per a preguntar-vos quins problèmes teniu i còm voldríeu que us els resolguéssin, sinó per donar-vos instruccions sobre el que heu de fer i què heu de votar.

O en Mas que mai ha contestat cap escrit dels que els seus sub dits li hem adreçat, perquè ell es veu que està per sobre del be i del mal, el que vol dir que es un bufat ¡

Sabeu quan cobrarà cada partit per diputat aconseguit ?, doncs la friolera de 32.500 euros i com a torna 1,08 per vot.

I a sant de que, els ciutadans d’a peu i amb  els nostres impostos hem de mantenir i subvencionar als partits polítics, cosa que ni a mi ni a cap espanyol, ningu mai ens ho han preguntat i per això si que valdria la pena de fer un referèndum.


Si amb les cotitzacions dels seus militans no poden subsistir, doncs ho tenen molt fàcil, que pleguin d’una punyetera vegada que ni a mi, ni a la majoria de ciutadans no ens foten cap mena de servei, doncs sempre han viscut a les nostres costelles. Han fet com alló de…..”Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como” i després de tot, encara no en  tenen prou, perquè son com un pou sense fons, ja que tots els partits politics que ens han governat fins ara, estant, no imputats, sinó emmerdats en casos de corrupció, que clamen al cel.

Fem-ho doncs:

BOTEU-LOS !!


diumenge, 18 de maig de 2014

1138-ESGARRIFEU-VOS DEL QUE GUANYA UN EURODIPUTAT !

8.000 euros bruts al mes, més 4.300 per despeses afegides a 4.250 de transport . A aquesta regalia d‘executiu d’alt standing, s’hi haurà d’afegir 304 euros per dia de treball  (així els 8.000 son per l’alt d’honor de representar-nos i s’entén que son només per pensar a casa ?)  i 125 per cada reunió que tingui fora de les dependències de la Unió Europea. Ah!” i a més a més i per més inri, un ajudant pagat.

I això els hi abonem els ciutadans de a peu amb els nostres impostos, essencialment amb el que ens fot cada any el govern del PP amb IRPF, per destinar-lo a les seves aportacions a la Comunitat Europea, que realment es un pou sense fons. Voleu dir que tot això no es una befa si ho comparem amb els sous mileuristes que es cobren actualment a Espanya ?. I els espanyols que “gaudiran” d’aquesta canongia seran “nomes” que 54, que s’han d’afegir als mils de càrrecs polítics que ja existeixen avui a Espanya i  que només viuen a les nostres costelles.

I sabeu quina important carrera es necessita per arribar a la “alta categoria” de ser polític ? doncs cap ni una, només cal saber fer la pilota al cap del seu partit i que aquest i per aquests excels mèrits i en justa correspondència, l’encolomi dins de un lloc privilegiat a la seva llista en les eleccions.

I això que el Parlament Europeu, només es pot considerar com un cementiri d’elefants de polítics fracassats o que ja comencen a fer nosa en el seu partit. I voleu dir de que aquests cadàvers politics  poden ser creïbles ?

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

1137-HO VEUREM AIXÒ MAI A ESPANYA ?

Suïssa vota sobre un sou mínim de 4.000 francs (3.300 euros) per a garantir “una vida digna”. Però segons els sondejos, un 64 % la rebutjarà. Això no obstant, aquesta votació s’ha aconseguit segons les  seves lleis i només per les 100.000 firmes recollides i presentades.

En canvi a Espanya, es varen presentar a la mesa del Congrés dels Diputats més de 500.000 firmes, per tal de que les mamandurries que s’han arribat a auto concedir els diputats dels que em “gaudit”, es posessin prèviament a votació popular i el president del mateix, es va limitar a no admetre aquesta petició i es va quedar  tant “panxo”, quan a la major part de països europeus i mitjançant  la presentació de un número determinat de firmes, es pot posar en entredit qualsevol decisió per minsa que sigui i que els diputats es vulguin assignar. A Suïssa fins hi tot, hi ha votacions  per acordar el dia que es recullen les escombraries.

I després ens volen fer creure que a Espanya tenim una democràcia, si tots sabem de que les majories absolutes son les pitjors dictadures, que fins i tot rebassen amb escreix  la d’en Franco.

PERE PI CABANES
Sant Hipòlit de Voltregà


1136-ARTUR MAS, “NO ÉS D’EIXE MON”

Doncs ell manifesta que el procés català interessi a Europa i no al PP i PSOE.

Es veu que encara no s’ha assabentat, del que ja va declarar en Verhofstadt i que en la mateix sentit s’han expressat en Junker, l’Schulz i Sosa Wagner,  “Serem a on puguem defensar la unitat d’Espanya, no tenim cap simpatia particular”.  “Aquest es un afer intern, no europeu, que no podem resoldre ni a Brusel·les ni a Estrasburg”.  “La UE ha de respectar el marc constitucional dels seus estats membres”.  “Correspon a cada estat decidir la seva estructura interna: és cosa vostra”

Ja diuen que no ni ha pitjor sord que el que no vol escoltar i això es el què li deu estar passant  al nostre actual president de la Generalitat amb la seva ceba, però que només la te d’ençà de l’èxit de la manifestació de un  milió de persones el 11 de setembre, que per cert de cap manera la va pas organitzar ell, sinó que se’n va voler apropiar de la mateixa. Es veu que encara es considera el Moisès del catalans i que va voler simbolitzar en aquell trist cartell que com diu el Quixot, “de cuyo nombre  no quiero acordarme”.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

1135-VES PER QUÈ HI HA TANTA GENT APUNTADA AL PARO !

Si una persona sola ja te acaparats 12 llocs de treball,  tal com la Cospedal que també "gaudeix" de tres quarts dels mateixos, o sigui totes dues del PP, segur que d'aquesta forma mai es resoldrà a Espanya, el mal ja endèmic de rebaixar la xifra d'aturats .

DONCS  COMPROVEU  ELS QUE TENIA  ISABEL CARRASCO qepr 

-  PRESIDENTA DE LA DIPUTACIO DE LEON
- LA PRESIDENTE DEL PP A LEON
- LA PRESIDENTA DEL CONSORCI DEL AEOROPORT DE LEON
- LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO LEONES DE LA CULTURA
- LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO
- LA PRESIDENTA DE GERSUL (CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION DE RESIDUOS)
- LA CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
- UNA CONSEJERA DEL BANCO DE ESPANYA
- UNA CONSEJERA DE LA ASAMBLEA DE LA MISMA CAJA
- UNA CONSEJERA DE LA EMPRESA INMOCASA
- UNA CONSEJERA DE VIPROELCO
- LA VICEPRESIDENTA DE INVERGESTIÓN

1134-Resposta al prec fet a l'Ajuntament

De: Jaume Hernandez  
Enviado el: dimecres, 14 / maig / 2014 13:02
Para: Pere Pi Cabanes
Asunto: Resposta al prec fet a l'Ajuntament
Bon dia Sr. Pere,

En resposta  al prec  presentat pel Sr. Pere Pi Cabanes sobre l’empiuladura  a la C-17z,  l’informo que la rotonda prevista a l’esmentada empiuladura de la C-17z amb l’Avinguda de Despujol tindrà un radi de treball de 20 m, amb una superfície d’actuació de més de 2420 m2 i amb un cost aproximat de 645.000 €+ IVA.

Aquesta  rotonda es un obra d’infraestructura de complexitat alta,  tot i que a simple vista sembli un obra molt senzilla de fer,  tal i com s’afirma en el prec.

La execució de l’obra com determina el desenvolupament urbanístic,  anirà a càrrec del sector (privat)  que és qui generarà  la  necessitat.

Per tant i mentre no es desenvolupi el sector   correspondrà al titular de la C-17z  (Generalitat de Catalunya) el manteniment i millora. Si en aquest període  de temps l’IMD (intensitat mitja diària) sobrepassa el llindar fixat per la normativa es podrà exigir la construcció de la rotonda.

L’Ajuntament pel seu costat ha millorat  l’accessibilitat peatonal amb la col·locació dels semàfors que també ha influït en la reducció de velocitat del trànsit rodat..

Espero que aquesta contesta resolgui  el prec fet a l’Ajuntament.

Jaume Hernández Martínez

Serveis tècnics municipals
Ajuntament de Les Masíes de Voltregà

divendres, 16 de maig de 2014

1133-QUE VOTAR ?

M’agradaria poder ajudar  a decidir-se a la senyora Julia Fernández Novo de Barcelona, que es pregunta a qui hauria de votar.

Doncs miri faci com jo, no voti a ningú, per què sinó, segurament que marxarà del foc i es fotrà a les brases.

Pensi que tots els partits polítics que ens han governat i que “gaudim” d’ençà de la democràcia,  tots, sense cap excepció, estant  emmerdats fins el coll en casos de corrupció.

I si vota en blanc, del seu vot se’n aprofitarà el partit que hagi guanyant les eleccions, perquè els diners que es reparteixen els partits van en funció del número de vots, siguin quins siguin, i en canvi si deixa de votar, cap partit polític es beneficiarà ni de cinc cèntims del seu vot.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

1132-NOTICIES QUE HAURIEN DE FER CAURA LA CARA DE VERGONYA A MÉS DE UN

Els metges espanyols se senten maltractats, mal pagats i enganyats.  Diuen, “No anuncien la sortida de la crisis ?  doncs primer és recuperar la sanitat pública”.

Estant a la cua d’Europa, per què només els facultatius d’Hongria, Romania i Bulgària  cobren menys que a Espanya.

L’any passat, gaire be 3.000 metges se’n van anar a altres països

Una diputada del PSC, Montserrat Capdevila, imputada per malversació doncs va viatjar a Madrid amb la utilització  de la targeta de Renfe que tenen els diputats del Parlament, per temes privats,  ja que sortia de Barcelona a la tarda i tornava l’endemà a primera hora, amb càrrec a la mateixa per un total de 4.347,1 euros.

La jutgessa Mercedes Alaya, imputa a 16  persones més per fixar el paper del aforats en els ERO.

Un jutge del Sudan, ha condemnat a mort a la forca i a rebre 100 fuetades per adúltera, a una cristiana embarassada de vuit mesos i de 26 anys d’edat i que ja te un fill de vint mesos d’edat . El jutge l’acusa “d’apostasia” a la jove filla de un musulmà, que per cert va ser absent de la casa   familiar durant tota la seva infantesa, però que s’havia casat amb una cristiana, i la “xaria” no reconeix el casament el 2011 de Mariam, amb un cristià pare dels seus fills, per què segons la llei els fills han de seguir la religió dels seus pares i sosté que comet adulteri. En canvi en aquell país, un musulmà pot casar-se  perfectament amb una dona de una altre religió, tal com va fer el seu pare. El ministre sudanès d’Informació però va declarar que no hi ha cap repressió contra els cristians. “Vivim junts des de fa segles”

I no acabaríem.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà    

1131-L’ARTUR MAS ENCARA VA AMB PINYÓ FIXE

Us recordeu dels mils i mils d’euros que es van llençar per part de la Generalitat, malgrat estar en una època de retallades, però està ven vist que per segons quines disbauxes, sempre en surten de calés de allà a on sigui, en la redacció en l’idioma de cada país i adreçat al cap de govern del mateix per tal de que ens “ajudessin” en aconseguir la independència de Catalunya i de la que mai més se’n ha sentit parlar ni gall i gallina i per una raó molt senzilla i es de que la majoria ni li varen contestar, per què després de tot, ells tampoc son ningú per immiscir-se en els assumptes interns de cada nació.

Però ell, no vols caldo, doncs dues tasses.  Retalls de la premsa: Mas presumeix d’aliats europeus en el procés català, per què el líder dels lliberals europeus Guy Verhofstadt, segons ell, es el que ens defensarà millor, però llegiu que ha declarat aquest senyor sobre el tema: Europa no hi ha de interferir per res en el procés sobiranísta català,  Espanya i Catalunya  han de resoldre la qüestió  mitjançant el diàleg. Només demanem a Europa que respecti l’opinió del poble de Catalunya expressada a les urnes.
                                                                                                                   
Però el senyor Mas voleu dir que està degudament informat  del que pensa  en Rajoy ? si tant l’un com l’altre refusen ni tan sols de trobar-se per parlar de res i després, que espera de la opinió del poble de Catalunya expressada en les urnes ?, si el govern central ha dit no se pas quantes vegades que de cap manera consentirà  aquest referèndum.

Senyor Mas, baixi de la seva torre d’ivori i al que únicament ha de convèncer es amb en Rajoy, tot el que pretengui fins i tot dels mandataris estrangers, son només que brindis al sol.

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

dijous, 15 de maig de 2014

1130-A QUIN PAÍS VIVIM ?


L’altre dia uns fills de puta, per què no se’ls pot donar cap més qualificatiu tant adequat, doncs un de sol es impossible que ho podés fer i segurament que amb  unes tisores de podar, va tallar a lo viu, les dues orelles a un pobre gos, que quin mal els hi podia haver fet el pobre.  Segur de que amb  ells de cap manera els hi agradaria de que un altre energumen com ells, els hi fes exactament el mateix.

I a més a més ara uns desaprensius han serrat o sigui que ha estat una agressió vandàlica, feta a un tronc del Pi de les Tres Branques, símbol del catalanisme i que està situat a Castellar de Riu (Bergadà).

I després encara ens volen fer creure de que vivim  en un país civilitzat i al que l’Artur Mas el vol portar a la independència !

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà

1129-I EN RAJOY ANANT CREIENT A LA MERKEL

 Timothy Geithner, que va ser secretari del Tresor dels Estats Units durant el primer  mandat  de Obama, en les seves memòries escriu: Ningú m’ha pogut convèncer mai de que la austeritat  sigui una bona recepta. Tampoc no va entendre les polítiques de la Merkel, als antípodes de les seves i que va treure de la crisis econòmica els EUA abans.

Prova d’això es que ells ja fa anys que han superat la crisi i en canvi a Europa i sobretot a Espanya, els que només saben fer que volar coloms o ens volen fer beure a galet, ens “asseguren” de que ja es comencen a entreveure símptomes de solució, malgrat que de moment encara cap ciutadà de a peu, ho em notat a les nostres butxaques.

PERE PI CABANES
Sant Hipòlit de Voltregà


1128-EL CURULL DE LES DISBAUXES

Fa anys de que a Catalunya “gaudim” dissortadament de les retallades i lògicament no hi ha diners per res, ni per sanitat, ni per ensenyament, ni per millorar les migrades pensions, etc, i tots sabem de bell antuvi, que quan una empresa no fa ni diners per pagar les seves pròpies depeses o per falta de ventes, no li toca cap més remei que plegar i els empleats al atur, o tots recordem  els milers de cinemes i teatres que fa anys que han anat tancant també per manca de públic o sigui de recaptació.

Doncs ves com per obra i gràcia del Esperit Sant, s’han  posat d’acord entre la conselleria de la Generalitat, el ministeri, l’Ajuntament i la Diputació i entre tots ells el Liceu, “només” rebrà que 11,095.000  milions d’euros de les administracions,  o sigui dels nostre impostos i sense que ningú  ens ho hagi ni consultat, per què es veu que els costa molt poc de gastar-se els calés dels altres.

I tot plegat sabeu per què serviran aquesta pila de milions ?, doncs únicament només per “alleujar” de manera notable el dèficit de 16.700.000 milions que estava posant al teatre en una situació crítica, el que vol dir en “roman paladino”, que aniran a parar a un pou sense fons.

Si el Liceu te dèficit, la millor solució crec que és que apugin les quotes dels seus espectables i si no ho aconsegueixen superar, aleshores que tanquin, per què a Sant de que em de sufragar amb els nostres impostos -quan hi ha coses més peremptòries i que clamen al cel i molt més importants i necessàries que aquesta- els esperits de grandesa de quatre melòmans.

Jo i com tothom, sempre  ens em tingut de pagar de la nostre butxaca, els nostres capricis,

PERE PI CABANES

Sant Hipòlit de Voltregà 

dilluns, 12 de maig de 2014

1127-JA HA COMENÇAT LA CAÇA DE BRUIXES CONTRA RAIMON

Jo ja ho vaig escriure quan fa 10 dies que la periodista Sílvia Cóppulo el va entrevistar i que ell va declarar i sense embuts, que per aixó “diuen” que estem en una democràcia,”  que ell de cap manera es considerava independentista, cosa que si ho haguessin sabut els sectaris del Òmnium Cultural, estic segur del tot, que de cap manera li haurien otorgat el “Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2014”, per què la infinitat de insults que està rebent, sota la capa i amparades per el secret i aixoplugades  per mitjans no només digitals i de que la Muriel Casals la seva presidenta, no la’hagi ni tant sols, defensat.

Els meus cognoms son catalans de soca-rel i en un dels programes de “30 minuts” de TV3, El preu de la Memòria i per la periodista que dirigia el mateix, la Montse Armengou, vaig ser titllat com un esclau del franquisme, per qué realment vaig estar  represaliat per el règim franquista o sigui que de cap manera puc enyorar lo de “Una, Grande y  Libre”,  tal com fa poc em van acusar, crec que  injustament.

Jo ja se que no soc ningú, però tampoc ho serè mai de independentista i només per una raó molt senzilla i es per què aquesta proposta la feta l’Artur Mas i ell mai ho havia estat de independentista, com tampoc mai ho havia estat Convergéncia, ni tant sols en Jordi Pujol,  sino que ha estat sempre un oportunista, que es va voler aprofitar del éxit de la manifestaciò del 11 de setembre de un milió de persones i va anticipar eleccions per tal d’aconseguir majoria absoluta i el resultat, que va perdre 12 diputats, doncs ja diuen que una cosa son les manifestacions i l’altre les eleccions i segons les darreres enquestes, en les properes del dia 25 en perdrà un minim de 13 més o sigui vaja visiò política de via estreta.

I la història ens demostra que amb la capa dels nacionalismes, que la majoria han estat feixistes, s’han comés les majors atrocitats d’aquest mon, només cal recordar  l’ Alemanya de Hitler, la Italia de Mussolini o la Espanya de Franco. . I no oblidem els feixistes de l’altre cantó, com la FAI-CNT i els comunistes, els quals, mentre les tropes nacionals anàven avençant, ells es dedicàven a anar donant “el paseillo” als seus enemics polítics, i als ciutadans que no eren dels seus o que, simplement els consideràven d’una classe social superior a la seva i que, per aquest “motiu”, no mereixien viure.


PERE PI CABANES

San Hipòlit de Voltregà

diumenge, 11 de maig de 2014

1126-MISCEL·LÀNIA D'UN "PENQUES"

De Xavier Sardà, Més Osona a Pere Pi
Bon dia,
Quan estigui publicat ens ho envieu i en publicarem una ressenya.
Slts,

Xevi Sardà
Director
==========================================================

De Pere Pi a Xavier Sardà
Benvolgut senyor Xavier Sardà, director del Setmanari "MÉS OSONA":
                                                                  Li quedaria molt agraït si em podés retornar el llibre "EL FRENTE INVISIBLE", que sota les seves indicacions, em vaig permetre enviar-li per correu certificat el 3 de març, doncs els autors m'el han reclamat, per què em diuen que.......... "malaltia llarga, parenta de la mort".......... i malgrat que vosté em deia en el seu mail del 26 de febrer que "en publicaria una resenya", no n'han llegida fins a la data, cap de "resenya" publicada s. e. u o. en el seu setmanari.

La meva adreça postal es: Aving. Gaudí 37 -08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ. No cal pas que m'el torni per correu certificat, doncs segons el cap de Correus de Manlleu, sempre m'ha assegurat, de que..........."les úniques cartes que es perden....son les que no s'escriuen".

Perdoni les molesties.

Ben cordialment
Pere Pi Cabanes.

==========================================================
De Xavier Sardà, Més Osona a Pere Pi
Bon dia senyor Cabanas,
Com ja li he comentat en alguna ocasió, publiquem els articles depenenent de la disponibilitat d'espai.
El cert però, és que volíem publicar-ne una petita ressenya però se'ns havia passat.
'Errare humanum est'
Ho farem aquesta setmana.
Pel que fa al llibre el podeu passar a recollir quan vulgueu a les nostres oficines.
Moltes gràcies.

Xevi Sardà
Director

==========================================================
De Pere Pi a Xavier Sardà
Molt agraït senyor Sardà, ara be per mi es una molt grossa complicació tenir de baixar a Vic a recollir-li el llibre, i encara  que li hagi de abonar el cost del franqueig, per què no fa molestar a algu de la Revista,  i em fa com jo, que li vaig enviar per correu i li varen portar a la oficina ?.

Li quedaria ETERNAMENT reconegut.

Pere Pi Cabanes

==========================================================
De Xavier Sardà, Més Osona a Pere Pi
Bon dia de nou,
Ens envien molts llibres, etc.
No puc pas enviar a algú a fer aquest tipus de gestions.
Si voleu us l'envio per missatge a contrareemborsament.
No sé el cost que pot tenir.
Slts,

Xevi Sardà
Director

ok,
li ho deia perquè li costarà més el missatger que el llibre.
Si m'ho confirma li envio dilluns.
Salutacions,

Xevi Sardà
Director

==========================================================
De Pere Pi a Xavier Sardà
Si faci el que cregui més oportú, per mi la qüestiò primordial es no tenir de baixar a Vic.

Si li agrairé, però veu m'el podria deixar a recepció, al encarregat de Caprabo de Vic, que està a la carretera de Sant Hipòlit, el Toni o a la 2ª encarregada la Marta, doncs dimarts a la tarda ens tenim de veure, per què recordo i per això tinc pànic de baixar a Vic, de quan en Jacint Codina era alcalde de Vic, em van fotre una multa "imaginaria" de 100 euros, i que ell em va ratificar, però degut a la mateixa, va sortir un article meu de tota una página al setmanari de aleshores LA MARXA, que no va anar a Roma per la penitència i que ni va tenir c......per contestar-lo.

Ben cordialment

Pere Pi Cabanes

==========================================================

De Xavier Sardà, Més Osona a Pere Pi

Senyor Cabanas,

Opció 1: El ve a buscar a l'oficina.
Opció 2: Li envio per missatger contrareemborsament.

Moltes gràcies,

Xevi Sardà
Director

==========================================================
De Pere Pi a Xavier Sardà
Senyor Sardà:                
             Opció 3ª: Foti el que li sembli,la qüestiò es que jo no hagi de baixar per res a Vic i crec que la millor solució es que el llibre el llenci a les escombraries i així es el que em surt més económic per mi.

Moltes gràcies, per res.

Pere Pi

==========================================================

De Xavier Sardà, Més Osona a Pere Pi
Senyor Pi,
Lamento el to del seu correu i els termes en que s'expressa. N'estic segur no s'adiu ni al seu nivell cultural ni a la seva bona educació.
Vull creure que només és degut a un mal moment personal que espero que sigui breu i lleu. Reitero la meva disponibilitat per enviar-li el llibre.

Moltes gràcies pel seu temps,

Xevi Sardà
Director

==========================================================
De Pere Pi a Xavier Sardà

Senyor Sardà:
             Crec que el meu català es prou entenedor, tingui només en compte de que per regla general, els pensionistes, em de fer molts números i equilibris, per arribar a final de mes i per mi, la Opció 3ª, es la que em surt més a compte i de pas em resulta més económica i per això, es la que li reitero, el llibre, el pot llençar a les escombreries.  Després de tot, va ser vostè el que m'el va demanar.

Moltes gràcies també, per el seu temps.

Pere Pi Cabanes

==========================================================
De Marta Ll. a Pere Pi

QUINS COLLONS QUE TENEN, I A SOBRE SE LES DONA DE BEN EDUCAT, SI PRECISAMENT ES UN CANTAMANYANAS, QUE FORT, ES PER FER UN ESCRIT DELS TEUS ADJUNTAN AIXÓ PERQUE VEIGI LA GENT AMB QUINA MENA DE PERSONES VIUEN A VIC. ES PER ENGEGARLO A LA MERDA

I ARA ESTIMAT PERE JA FINS DEMÀ SI DEU VOL

==========================================================
De Pere Pi a Marta Ll. i Xavier Sardà
Jo Marta, a aquest "individu" i per no donar-li un altre calificatiu més determinatiu, no se pas qui collons es pensa que es. Tu ja saps que va ser ell el que em va sol·licitar de que li enviés un exemplar del llibre, per què em va dir que en faria una "resenya" i després de dos mesos de no haver fotut res, em reconeix de que fins i tot se'n havia descuidat i quan jo li demano que m'el torni per correu, que com te dit el tenen a quatre passes, hi no te ni la delicadesa de poder fer-hi  anar  a un noi o una noia de la seva oficina o només el més pràctic,  tirar-lo en una bustia  qualsevol  del carrer, ja que li dic que no cal ni que me ho certifiqui.......... i resulta que haig de ser jo el que em tinc de molestar en anar-lo a buscar a la seva Oficina, a on estant per cert que en un lloc ,  que es un miracle poder aparcar-hi i en canvi jo i per atendr'el, em vaig molestar en demanar-lo l'exemplar, a un dels  autors que viu, com tu ja saps a Santa Perpetua de la Mogoda,  enviar-li amb ell per correu certificat o sigui que vaig tenir d'anar jo a correus i ve li varen entregar a la seva oficina mateixa.

I jo al veure la seva mala educació, que malgrat donar-li alguna solució més simple, només em fot per la cara i tipo telegrama, dues draconianes opcions i quan jo li dono aleshores la meva 3ª opció, resulta que el mal educat soc jo, quan jo em permeto dir-li  que......."foti el llibre a les escombraries "..... quan ell ja m'anticipa que si m'el envia per "missatger contrareemborsament", em costarà més que no pas el llibre.

Marta...vivir para ver. Aquest mateix escrit també l'envio al senyor Sardà.

Senyor Sardà, per el seu bon govern, em permeto informar-li que la Marta es una meva fillola.

==========================================================
De Marta Ll. a Pere Pi
ES QUE TAN COSTA POSARLO A CORREOS I TENIR QUE PAGAR ELS SEGELLS COM VAS FER TU, ES QUE ES INCOMPRENSIBLE I LE PREPOTENCIA, BEN FET I JO LI HAGUES DIT QUE S´EL FIQUÉS PER EL C...........

 MARTA

==========================================================
De Pere Pi a Marta Ll. i Xavier Sardà
Si es el que jo et deia, tan dificil i laboriós es, de poder tirar-lo simplement a una bústia del carrer, -ja que li vaig dir que de cap manera m'el tenia ni de "certificar"-  de les tantes que hi puguin haver a qualsevol carrer de Vic ? i en canvi  ell m'exigeix i per no tenir de arribar a tenir de fer aixó "tant i tant feixuc", però al meu modest criteri tan simple, hi consenteig en canvi, de que jo m'hagi de molestar i tot per un asumpte que al final el va iniciar ell, ja que ningú li va demanar i molt menys jo, després dels mesos que fa que no m'en publica cap dels meus escrits, que habitualment li enviava, cosa que ja s'ha acabat, encara que sempre ell ja m'ha dit que per poder publicar-los, tot depend només de segons l'espai qe es disposa, però ves quina casualitat, les setmanes seguidas que fa que en surt habitualment, un de una tal Roser Bermudo, cosa que com es lógic i natural,  jo no soc ningú i per la qual cosa, mai li criticaré ni li retreurè.

I tu ja saps com jo, que poder aparcar a Vic.........es parlar de miracles.

Aquest escrit i ja li dic com "final definitiu" del "afaire", també l'envio al senyor Sardà.

Benvolgut senyor Xavier Sardà:
                                             I  amb aquest ja darrer correu, tanco definitivament l' "affaire" i només em resta desitjar-li, tota la sort del mon i de que tingui el màxim de bons èxits amb al seva publicació i sobretot en el futur.

Molt cordialment

PERE PI CABANES

Nota: Aquest sr. Sardà es veu que no va captar la ironía de la meva despedida.

==========================================================
De Xavier Sardà, Més Osona a Pere Pi
Moltes gràcies senyor Pi,
tota la sort del món també per vostè,

Salutacions,

Xevi Sardà
Director